GIỚI THIỆU NHỊP ĐẬP KINH TẾ VIỆT NAM

Diễn đàn kinh tế thường xuyên hai lần một năm với tên gọi “Nhịp đập kinh tế Việt Nam”
By adminquantri 29/10/2021

Diễn đàn kinh tế thường xuyên hai lần một năm với tên gọi “Nhịp đập kinh tế Việt Nam”

Diễn đàn kinh tế thường xuyên hai lần một năm với tên gọi “Nhịp đập kinh tế Việt Nam”, do Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (NCIF, MPI), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) phối hợp tổ chức.

Mục tiêu chính của Diễn đàn là nhằm tập hợp tri thức của các nhà quản lý, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và những cá nhân, tổ chức quan tâm thảo luận chuyên sâu về chính sách phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia, xây dựng sự đồng thuận quốc gia trong quá trình phát triển không để ai bị bỏ lại phía sau. Diễn đàn sẽ trình bày những nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề phát triển then chốt, cùng với sự tham gia của nhiều tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước với các quan điểm phong phú, đa dạng được kỳ vọng sẽ tạo ra các cuộc thảo luận chính sách sôi nổi và có chiều sâu về các vấn đề kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng các mục tiêu phát triển quốc gia.

Đăng ký

    Góp ý

    Góp ý